IMG_5289

TRẠI NẤM LINH CHI WHITE NEST

TRẠI NẤM LINH CHI DO WHITE NEST CHỌN LÀ TRẠI NẤM SẠCH, SẢN XUẤT THEO TIÊU CHÍ “TRỒNG NẤM CHO NHÀ DÙNG” KHÔNG ĐUA THEO SẢN LƯỢNG NÊN MỘT NĂM NHÀ CHỈ TRỒNG MỘT VỤ, CHO RA NHỮNG TAI NẤM SẠCH PHÁT TRIỂN HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN KHÔNG THUỐC KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG CHO TAI NẤM TO BỰ, VÀ KHÔNG DÙNG THUỐC KHỬ TRÙNG NHÀ NẤM ĐỂ RÚT NGẮN THỜI GIAN ĐỂ TRỐNG TRẠI NẤM CHO SẠCH.

VỚI TIÊU CHÍ ĐÓ NÊN SẢN LƯỢNG NẤM CỦA NHÀ MÌNH THU HOẠCH MỘT NĂM KHÔNG NHIỀU VÀ GIÁ THÀNH CŨNG HƠI NHỈNH HƠN CÁC TRẠI NẤM LÀM 2 -3 VỤ/NĂM, DO ĐÓ NẾU BẠN THẬT SỰ QUAN TÂM ĐẾN NẤM SẠCH NẤM AN TOÀN THÌ LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA SỐ ĐIỆN THOẠI 0983.800.124 NHÉ.

Facebookgoogle_plus